Τι χάρτη θα διαλέξεις, αν θέλεις να βρεις...;
Άσκηση αντιστοίχισης

Σύρε τον κατάλληλο χάρτη δίπλα στην αντίστοιχη φράση.