ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΞΙΟ

        Στον Εύοσμο σήμερα Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 1999 και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου συγκεντρωθήκαμε οι υπογραφόμενοι φορείς, για να συζητήσουμε για την σωτηρία του Αξιού.
        Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εφαρμόζεται στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου με γενικό τίτλο «Υιοθετώ και Προστατεύω» Δέλτα Αξιού και έχει ως σκοπό:

Τη γνώση και ευαισθησία για το συνολικό περιβάλλον

Την αντίληψη αλληλεπιδράσεων ανθρώπου  και περιβάλλοντος

Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων για προσδιορισμό, κατανόηση και επίλυση προβλήματος

Την κριτική προσέγγιση περιβαλλοντικών  προβλημάτων

Την απόκτηση κοινωνικών αξιών, υπεύθυνης στάσης στην  προστασία  του περιβάλλοντος με διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης.

        Η προσπάθεια αυτή μας βρίσκει σύμφωνους και  δηλώνουμε ότι και εμείς ως φορείς, που έχουμε άμεση σχέση με τον Υγρότοπο του Αξιού, θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας συλλογικά, ώστε να βρεθούν κοινά αποδεκτές  λύσεις με απώτερο σκοπό τη σωτηρία και προστασία του Υγρότοπου.
        Με βάση τον κοινό απώτερο σκοπό δεσμευόμαστε ότι οι σχετικές ενέργειές μας και οι αποφάσεις μας θα διακατέχονται από πνεύμα συλλογικότητας και συνεργατικότητας με στόχο την αειφορική διαχείριση του Υγρότοπου.
        Η απόφασή μας  να δημοσιευτεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Παρακάτω  ακολουθούν οι υπογραφές:

α/α Φορέας υπογραφή
1 Αλιευτικός – Οστρακοπαραγωγικός. Συνεταιρισμός Χαλάστρας Τ.Υ.
2 Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β'  Δ/σης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσσαλονίκης  Τ.Υ.
3 Δασαρχείο Θεσσαλονίκης Τ.Υ.
4 Δήμος Ευόσμου Τ.Υ.
5 Δήμος Χαλάστρας Τ.Υ.
6 Ε.Κ.Β.Υ. Τ.Υ.
7 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου - Κορδελιού Τ.Υ.
8 Κέντρο Πληροφόρησης Υγρότοπου Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, Γαλλικού και Αλυκών Κίτρους Τ.Υ.
9 Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης Τ.Υ.
10 Κυνηγετικός Σύλλογος Χαλάστρας Τ.Υ.
11 Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης Τ.Υ.
12 Ορνιθολογική Εταιρία Τ.Υ.
13 Σύλλογος Κτηνοτρόφων Δέλτα Αξιού Τ.Υ.