Τα μέρη του ματιού

1/3

Άσκηση σύντομων απαντήσεων

Γράψε στο πλαίσιο την ονομασία του μέρους του ματιού που δείχνει το κόκκινο βελάκι, έπειτα πάτα "Έλεγχος".
Για βοήθεια πάτα στο κουμπί "Βοήθεια".