Αγωγοί και Μονωτές
Άσκηση πολλαπλών επιλογών

Διάλεξε τη σωστή απάντηση

Αγωγοί και Μονωτές

Τα υλικά μέσα από τα οποία ρέει ηλεκτρικό ρεύμα λέγονται αγωγοί. Τέτοια σώματα είναι το ανθρώπινο σώμα, το νερό και τα μέταλλα κυρίως.
Τα υλικά τα οποία εμποδίζουν τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος λέγονται μονωτές. Τέτοια σώματα είναι το πλαστικό, το καουτσούκ, το γυαλί, το ύφασμα κλπ.

Για κάθε υλικό που βλέπεις δίπλα διάλεξε την κατάλληλη λέξη: ΑΓΩΓΟΣ ή ΜΟΝΩΤΗΣ.