"Στα Νεότερα χρόνια"

  •  

Στις σελίδες αυτές μπορείς να βρεις ασκήσεις για το μάθημα της ιστορίας της Στ΄ τάξης.

  •  

Δίπλα σε κάθε άσκηση αναφέρεται το είδος της.

  •  

Κάνε κλικ στην άσκηση που επιθυμείς και ακολούθησε τις οδηγίες.

  •  

Κάνε κλικ στο κουμπί για να προχωρήσεις στην επόμενη άσκηση.

  •  

Κάνε κλικ στο κουμπί για να επιστρέψεις στην προηγούμενη άσκηση.

  •  

Μπορείς να επιστρέψεις σ' αυτή τη σελίδα πατώντας το κουμπί

 

 

Περιεχόμενα

 Ο ελληνισμός μετά την Άλωση

κουκκίδα  

Η Ευρώπη στα νεότερα χρόνια  (Πολλαπλής επιλογής)

κουκκίδα  

Σωστό ή Λάθος; (Σωστό - Λάθος)

κουκκίδα  

Κοινότητες - Μια μορφή αυτοδιοίκησης (Πολλών επιλογών)

κουκκίδα  

Κλέφτες και Αρματολοί (Αντιστοίχιση)

κουκκίδα  

Ιστορικό λεξιλόγιο  (Σταυρόλεξο)

  Η μεγάλη Επανάσταση

κουκκίδα  

Η επανάσταση ξεκινά (Πολλαπλής επιλογής)

κουκκίδα  

Η επανάσταση ξεκινά (Συμπλήρωση κενών)

κουκκίδα  

Ήρωες και μάχες (Αντιστοίχιση)

κουκκίδα  

Σημαντικές ημερομηνίες (Αντιστοίχιση)

κουκκίδα  

Στρατιωτικά - Πολιτικά - Διπλωματικά γεγονότα (Συμπλήρωση κενών)

  Η Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος

κουκκίδα  

Σημαντικές ημερομηνίες (Αντιστοίχιση)

κουκκίδα  

Το προσφυγικό ζήτημα - Μικρασιατικός πόλεμος (Πολλαπλής επιλογής)

κουκκίδα  

Η Ελλάδα την εποχή του Μεσοπολέμου (Συμπλήρωση κενών)

κουκκίδα  

Σωστό ή Λάθος; (Σωστό - Λάθος)

κουκκίδα  

Ιστορικό λεξιλόγιο  (Σταυρόλεξο)