"Στα Αρχαία χρόνια"

 •  

Στις σελίδες αυτές μπορείς να βρεις ασκήσεις για το μάθημα της ιστορίας της Δ΄ τάξης.

 •  

Δίπλα σε κάθε άσκηση αναφέρεται το είδος της.

 •  

Κάνε κλικ στην άσκηση που επιθυμείς και ακολούθησε τις οδηγίες.

 •  

Κάνε κλικ στο κουμπί για να προχωρήσεις στην επόμενη άσκηση.

 •  

Κάνε κλικ στο κουμπί για να επιστρέψεις στην προηγούμενη άσκηση.

 •  

Μπορείς να επιστρέψεις σ' αυτή τη σελίδα πατώντας το κουμπί

 

 

Περιεχόμενα

 •  

Χρονολογικές περίοδοι  (Αντιστοίχιση)

 •  

Γεωμετρικά χρόνια  (Αντιστοίχιση)

 •  

Αρχαϊκά Χρόνια (Συμπλήρωση κενών)

 •  

Πολιτεύματα (Αντιστοίχιση)

 •  

Συμπλήρωση κενών

 •  

Περσικοί πόλεμοι  (Πολλαπλής επιλογής)

 •  

Συμπλήρωση κενών

 •  

Χρυσός αιώνας (Πολλαπλής επιλογής)

 •  

Αντιστοίχιση

 •  

Πελοποννησιακός πόλεμος (Συμπλήρωση κενών)

 •  

Πελοποννησιακός πόλεμος (Πολλαπλής επιλογής)

 •  

Για μια πανελλήνια ένωση (Συμπλήρωση κενών)

 •  

Ελληνιστικά χρόνια (Σωστό ή Λάθος;)