ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ

Σχήματα λόγου - Κυριολεξία και Μεταφορά

Κάνε κλικ στο κατάλληλο κουμπί.

ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ (Μεταφορά - Κυριολεξία)
Μεταφορά
Μεταφορά είναι το σχήμα λόγου, στο οποίο η σημασία μιας λέξης επεκτείνεται αναλογικά και σε άλλες συγγενικές λέξεις, που έχουν κάποια μικρή ή μεγάλη ομοιότητα μ' αυτήν.

π.χ. Ο Γιάννης είναι χρυσό παιδί (εννοούμε ότι ο Γιάννης είναι πολύ καλό παιδί)


Κυριολεξία
Κυριολεξία έχουμε όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις με την πραγματική (την αρχική) τους σημασία.

π.χ. Ο καφές είναι καυτός.