Κάντε κλικ σε μια χώρα του παγκόσμιου χάρτη για να εμφανιστεί η ονομασία της και σε παρένθεση η πρωτεύουσα της. Επιλέξτε το μέγεθος της μεγέθυνσης

κάνοντας κλικ στις διαβαθμίσεις του πεδίου "ZOOM". Σύρετε το χάρτη όπου επιθυμείτε κάνοντας κλικ σε τμήμα της θάλασσας.