Έπαινος για τη συμμετοχή του σχολείου μας στην Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2019