Η συμμετοχή μας στο 7ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής