Η συμμετοχή μας στο 5ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής