Η συμμετοχή μας στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής