Η συμμετοχή μας στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής