«Φάρος είναι το φωτεινό σημείο στο σκοτάδι που αποτελεί ένα από τα βασικά σύμβολα της ναυτικής ιστορίας»