Μου αρέσει – δε μου αρέσει – της τάξης, Φεβρουάριος 2010