Συμμετοχή του σχολείου μας στο 12ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής