Εργαστήρια δεξιοτήτων-Εργασία για το δάσος και τη χλωρίδα και πανίδα του της Δ’ τάξης