Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου, ΦΕΚ για COVID και Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του 11ου ΔΣ Ευόσμου