Μήνυμα ΕΙΡΗΝΗΣ από τα μικρότερα παιδιά των σχολείων μας