ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΚΑΝΑΚΗ