- 11ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου - http://11dim-evosm.thess.sch.gr -

Εσωτερικός κανονισμός

Σχολικό έτος 2014-15

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το σχολείο είναι ανοιχτό από Δευτέρα έως Παρασκευή και το ωράριο λειτουργίας του έχει ως εξής:

Πρωινή ζώνη [υποδοχή μαθητών]: 07.00 ? 08.00

Προσευχή: 08.10

Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α : 09.40 ? 10.00

Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α : 11.35 ? 11.45

Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α : 12.25 ? 12.35

Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α : 13.15 ? 13.20


Ωράριο λειτουργίας Ολοήμερου Σχολείου

Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α : 13.15 ? 13.20

Γεύμα : 14.20 ? 14.30

Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α : 14.30 ? 14.50

Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α : 15.30 ? 15.40

Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α : 16.15 ? 16.20

Λ Η Ξ Η

Η αυστηρή τήρηση της ώρας προσέλευσης (7.55-8.10) και της ώρας αποχώρησης των παιδιών ανάλογα με το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε τάξης κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Ολοήμερο

Οι ώρες αποχώρησης των μαθητών/τριών που φοιτούν στο Ολοήμερο Σχολείο είναι αυτές που δηλώνουν οι γονείς και οι κηδεμόνες τους στο Έντυπο Εγγραφής στο Ολοήμερο Σχολείο, δηλ. 14.00, 14.40, 15.30 και 16.15. Οι γονείς και οι κηδεμόνες οφείλουν να παραλαμβάνουν εγκαίρως τα παιδιά.

Άφιξη

Αποχώρηση

Μεταφορά σχολικής τσάντας

Διδακτικές επισκέψεις

Κινητά

Ατομικό Δελτίο Υγείας

Υγιεινή των παιδιών

Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου

Εμβολιασμοί

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Στο σχολείο μας η Δανειστική Βιβλιοθήκη λειτουργεί από το 1997. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας για τον δανεισμό και την επιστροφή βιβλίων είναι:

Πρόγραμμα δανεισμού

Α΄και Β΄ τάξεις Δευτέρα 2ο διάλειμμα
Γ΄και Δ΄ τάξεις Τετάρτη 2ο διάλειμμα
Ε΄και ΣΤ΄ τάξεις Παρασκευή 2ο διάλειμμα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Μέσα στην τάξη

Έξω από την τάξη

Στην αυλή


ΓΟΝΕΙΣ & ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

Επικοινωνία με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης: Η επικοινωνία γίνεται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες που ανακοινώνει ο/η εκπαιδευτικός. Ο κηδεμόνας οφείλει να γνωστοποιεί στον δάσκαλο της τάξης ή/και στον διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.

Επικοινωνία με τον Διευθυντή του σχολείου: Για διοικητικά θέματα, πληροφορίες και τρέχοντα θέματα ο γονέας/κηδεμόνας είναι καλό να προτιμά την τηλεφωνική επικοινωνία καθημερινά 8.30-11.30, ώστε να εξυπηρετηθεί καλύτερα και να μη διαταράσσεται η διδακτική λειτουργία του σχολείου (διότι ο Διευθυντής ασκεί και διδακτικό έργο σε διάφορα τμήματα του σχολείου). Οι ώρες του διαλείμματος είναι οι πλέον ακατάλληλες για τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διευθυντή του σχολείου, λόγω του ιδιαίτερου φόρτου εργασιών κατά τις ώρες αυτές.

Οι γονείς μπορούν να ζητούν κάποια διοικητικά έγγραφα (πιστοποιητικά μαθητών, βεβαιώσεις κλπ.) μέσω e-mail (11dimevo@sch.gr) ή fax (2310 650.761) ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας (2310 650.761), ώστε να εκδίδονται άμεσα και να τους χορηγούνται χωρίς καθυστέρηση.

Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση
για την ομαλή λειτουργία του σχολείου προς όφελος των μαθητών.