Α΄ να κυκλώνουμε τον πλανήτη μας

Στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων με θέμα το περιβάλλον και τίτλο “Α΄ να κυκλώνουμε τον πλανήτη μας”, οι μαθητές/τριες του Α2΄παρακολούθησαν σχετική επιμόρφωση με εκπαιδευτικά βίντεο και παιχνίδια, έκαναν συζητήσεις και δράσεις σχετικές με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Ανακύκλωσαν στην τάξη χαρτί, που μάζευαν στο τμήμα τους τελευταίους μήνες και έκαναν διάφορες κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά, ώστε να γίνει μια έκθεση. Η έκθεση αυτή παρουσιάστηκε σε άλλα τμήματα του σχολείου. Για το σκοπό αυτό φτιάχτηκαν αφίσες και προσκλήσεις συνδυάζοντας τη σχετική ενότητα στο μάθημα της Γλώσσας. Τέλος δημιούργησαν, ως ενθύμιο,κουμπαράδες με ανακυκλώσιμα υλικά και με τον λογότυπο του προγράμματος.

Η δασκάλα του Α΄2 Νασούφη Παρθενόπη

  • Α΄ να κυκλώνουμε τον πλανήτη μας
  • Α΄ να κυκλώνουμε τον πλανήτη μας
  • Α΄ να κυκλώνουμε τον πλανήτη μας
  • Α΄ να κυκλώνουμε τον πλανήτη μας
  • Α΄ να κυκλώνουμε τον πλανήτη μας
  • Α΄ να κυκλώνουμε τον πλανήτη μας
  • Α΄ να κυκλώνουμε τον πλανήτη μας
  • Α΄ να κυκλώνουμε τον πλανήτη μας
  • Α΄ να κυκλώνουμε τον πλανήτη μας