ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως και 20 Μαρτίου 2022.

Τη σχολική χρονιά 2022-2023 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από: 1-1-2016 έως 31-12-2016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α), του άρθρου 7, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

  1. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
  2. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ (ΑΔΥΜ)
  3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, κ.ά) με ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
  4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: Το οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς:

  •             ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  (Από τον αριθμό 168 έως 262-ΖΥΓΑ)
  •             ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Από τον αριθμό 5 έως 47-ΜΟΝΑ)
  •             ΠΑΠΑΓΟΥ (Από τον αριθμό 2 έως 40-ΖΥΓΑ)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσέρχονται στα γραφεία των διευθυντών τις ώρες 11.00 – 13.00 για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τη συμπλήρωση των σχετικών αιτήσεων, τηρώντας τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Μαντζανίδης Ευάγγελος – 2310 641090

                                κ. Πέτσος Κυριάκος – 2310 650761

Από τη Διεύθυνση του σχολείου