Εργασία του Στ’2 με θέμα την αγάπη

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Στ’2 δημιούργησαν μια αφίσα με θέμα την Αγάπη σε όλες τις γλώσσες με αφορμή κείμενο από το Ανθολόγιό τους. Στη συνέχεια αναζήτησαν την λέξη αγάπη σε διάφορες γλώσσες με το εργαλείο Μετάφραση του GOOGLE, και δημιούργησαν συννεφόλεξα με το εργαλείο Wordart στο μάθημα της Πληροφορικής.