Ο εντυπωσιακό τοίχος του Δ’2

Οι μαθητές του Δ’2  δημιούργησαν ένα ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων με το padlet, κατά τη διάρκεια του μαθήματος ΤΠΕ. Σε κάθε ανάρτηση γράψαν λίγα λόγια για τον εαυτό τους και επέλεξαν ένα σοφό ρητό που τους εκφράζει.

 

Δημιουργήθηκε με το Padlet