Χριστουγεννιάτικη εργασία του Δ’1

Οι μαθητές του Δ’1 δημιούργησαν την παρακάτω εργασία στο μάθημα των Τ.Π.Ε. με το εργαλείο παρουσιάσεων PowerPoint: