Απόφαση τριμελούς επιτροπής

Απόφαση τριμελούς επιτροπής

Σήμερα Τρίτη 13-01-2015 συνήλθε σε συνεδρίαση η τριμελής επιτροπή που ορίστηκε με το υπ? αριθμ. 6ο/10-12-2014 Πρακτικό Δ/ντή, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των έξι (6) φακέλων με τις προσφορές των αντίστοιχων ταξιδιωτικών γραφείων που κατατέθηκαν στο σχολείο μας, για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της ΣΤ΄ τάξης στην Αθήνα ? Βουλή των Ελλήνων από 13/03/2015 έως και 15/03/2015.

Αφού ανοίχτηκαν οι φάκελοι και μελετήθηκαν έγινε αξιολόγηση των προσφορών και αποφασίστηκε ομόφωνα η επιλογή του Τουριστικού Γραφείου Simos Travel ως ανάδοχου για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης. Για την διαμονή επιλέχτηκε το ξενοδοχείο DIVANI PALACE ACROPOLIS 5* και η τιμή είναι εκατόν δεκαέξι ευρώ (116?) κατ` άτομο. Επίσης αποφασίστηκε να κοινοποιηθεί η απόφαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους γονείς μαζί με το πρόγραμμα και άλλες πληροφορίες.

Η τριμελής επιτροπή

  1.  Ζυγάς Νικόλαος –  Διευθυντής του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου
  2.  Aλεξανδρίδης Σωτήριος – Δάσκαλος της Στ΄ τάξης του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου
  3.  Πορλού Ειρήνη – Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 11ου & 21ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου