Σταυρόλεξα που φτιάξαμε…

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Γιάννης Σαλονικίδης

Τάξη: Στ΄ τάξης

Σταυρόλεξα που δημιούργησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ΄ τάξης 2010-11 με το λογισμικό Hot Potatoes.

Κάντε κλικ στην εικόνα και προσπαθήστε να λύσετε τα σταυρόλεξα που φτιάξαμε!

Σταυρόλεξα

Κάντε κλικ στην εικόνα και προσπαθήστε να λύσετε τα σταυρόλεξα που φτιάξαμε